Algemene Voorwaarden (web)Shop van Het Veenderijtje


Artikel 1 – Webshop
1.1. Webshop
De (web)Shop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.2. SSL-certificaat
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3. Delen gegevens
Het Veenderijtje deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Het Veenderijtje, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Lees aub onze Privacyverklaring.

Daarnaast kan Het Veenderijtje persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Het Veenderijtje uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Het Veenderijtje ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
1.4. Cookies
Sinds 2012 is iedere webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookieverklaring.
1.5. Misbruik of fraude
Wij zijn verplicht om en zullen bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.6. Service
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
1.7. Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 – Bedenktijd
2.1. 14 dagen bedenktijd
U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren.
U betaalt de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. U ontvangt een creditfactuur en het door u betaalde bedrag wordt op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2. Toestand producten en retourneren
Alleen producten die niet op bestelling zijn gemaakt, niet gebruikt zijn, in onbeschadigde , ongedragen en originele staat zijn en daarnaast in de originele verpakking verpakt zijn, kunnen binnen 14 dagen aan ons geretourneerd worden. Dat doet u door EERST het RETOURFORMULIER in te vullen en aan ons te verzenden. Wanneer u nalaat het retourformulier in te vullen, dan kunnen wij helaas uw retour niet in behandeling nemen en volgt geen terugbetaling.
2.3. Van retour uitgesloten
Er zijn een aantal producten die van retour uitgesloten zijn. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden zijn op maat gemaakte artikelen, bestellingen en etenswaren. We kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1. De overeenkomst is definitief
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via de bij onze website geldende betalingsmogelijkheden, waaronder maar niet uitsluitend : iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2. Wanneer is er een overeenkomst
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Betalingsverplichting
In uitzonderingsgevallen zult u een factuur ontvangen. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4. Schriftelijke bevestiging van aankoop
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5. Levering
Het Veenderijtje streeft er naar het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, met een maximale uitloop tot 45 dagen. Mocht door onvoorziene omstandigheden of overmacht (invloeden van buitenaf, oorlog, stakingen, etc) het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 45 dagen krijgt u de keuze nog langer te wachten, een vervangend product te ontvangen, of van de koop af te zien. U krijgt dan het betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt. Met het aanvinken van de acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt u in met deze levertijden.
3.6. Buitenland
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs
4.1. De prijs
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2. Geen prijswijzigingen tijdens aankoop
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.3. Geen korting achteraf
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1. Klachten over levering
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Wij staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorgorganisatie contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen deze hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
5.2. Klachten over product
Klachten over producten dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel indien het niet vervaardigd is in ons eigen Atelier en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon, maar zijn hier echter geen partij in. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.
5.3. Behandeltermijn klachten
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.
5.4. Garantie gebruiksartikelen
Op elk gebruiksartikel dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiksartikelen bieden wij geen garantie, behalve dat deze tenminste houdbaar zijn tot de op het product vermelde THT datum. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, dan dient u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.
5.5. Garantieperiode
Wanneer het gebruiksartikel binnen de garantieperiode aantoonbare defecten vertoont, zullen wij na onderzoek het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Zonder een aankoopbon of factuur kan er niet terugbetaald worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.


Artikel 6 – Akkoord met Algemene Voorwaarden
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de (Web)Shop van Het Veenderijtje, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

We wensen u veel plezier met uw aankoop! Tulpjes in roze paars wit


Indien u nog vragen heeft, raadpleeg dan de FAQ van de (Webs)hop. Mocht u daar het antwoord niet vinden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen met behulp van contactformulier.